KONTAKT

 

RETRODOMOV s.r.o.

Školská 261,

90041 Rovinka

 

IČO: 46760997

DIČ: 2023585333

 

Spoločnosť zapísaná v OR na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.83306/B  

 

Bankové spojenie ČSOB:

Číslo účtu: 4022970305/7500

IBAN: SK69 7500 0000 0040 2297 0305

BIC CODE: CEKOSKBX

 

Mail: retrodomov@retrodomov.sk

 

Kontakt:

mobil: +421 948 002042